مدرسه پرینت سه بعدی

مجموعه ای مقالات و آموزش های پرینت سه بعدی در این مجموعه در حال تکمیل می باشد. با ما همراه باشید و از دنیای پرینت سه بعدی اطلاعات کسب کنید.

خدمات پرینت سه بعدی

آشنایی به انجام خدمات پرینت سه بعدی ما. پرینت سه بعدی مجسمه، سردیس، قالب ها و قطعات هنری و صنعتی، ماکت های معماری، اکسسوری های خاص، تندیس های ویژه و ...

نمونه کارهای پرینت سه بعدی

از این قسمت بخشی از نمونه کار های ما را ببینید. هر طرح سه بعدی قابل پیاده سازی و تبدیل به جسم واقعی می باشد.