خدمات اسکن و پرینت سه بعدی

پرینت 3 بعدی

چاپ سه بعدی قطعات صنعتی و هنری

پرینت سه بعدی قطعات نایاب وسایل صنعتی و خودرو. پرینت سه بعدی قالب های تولید محصولات صنعتی. چاپ محصولات هنری و ….

پرینت سه بعدی -معماری
پرینت سه بعدی قطعات
پرینت سه بعدی -معماری

پرینت سه بعدی مدل های معماری

پرینت سه بعدی مدل های معماری در اندازه های کوچک و بزرگ  از ساده تا پیچیده یکی دیگر از خدمات ماست برای مشاوره با ما تماس بگیرید.

پرینت سه بعدی ماکت معماری
چاپ سه بعدی

پرینت سه بعدی مجسمه و تندیس

ساخت هر مجسمه و تندیسی که در نظر دارید به کمک تکنولوژی چاپ سه بعدی امکان پذیر است. حتی تندیس خود شما را هم می سازیم…