در دنیای پیشرفته ی امروزی فروش بیشتر به سمت مجازی سازی پیش می رود. اتوماسیون املاک می تواند برای کسانی که در شغل املاک فعالیت می کنند بسیار جذاب باشد. یا شاید شما تصمیم گرفتید در زمینه مشاوره املاک به صورت مجازی فعالیت کنید.

اتوماسیون طراحی شده توسط گروه مهندسی و هنری آن ویژگی هایی دارد که در این مقاله به آنها می پردازیم.

اتوماسیون املاک
اتوماسیون املاک

امکانات  اتوماسیون املاک

1- نمای ظاهری زیبا و واکنشگرا (امکان استفاده در موبایل و تبلت)
2- امکان تعیین و گزارش گیری کارشناسان فعال و غیر فعال در اتوماسیون
3- امکان تعیین نقش های برای کارشناسان و کارمندان و تعیین 


4- دسترسی برای هر یک برای استفاده از امکانات اتوماسیون
5- امکان ثبت آدرسها و تفکیک آنها به استان، شهر، منطقه، خیابان و…  به سلیقه مدیر 
6- امکان ایجاد مدل های پایه ای خرید و فروش، اجاره، مشارکت و…  به سلیقه مدیر و تعیین ویژگی های مختص به هر مدل و نحوه نمایش آن در سایت  


7- امکان ایجاد ماموریت برای کارشناسان و تعیین پورسانت با درصد دلخواه و محاسبه به صورت اتوماتیک در حسابداری
8- امکان گزارش گیری از ماموریت های داده شده به کارشناسانثبت قرارداد و درج کمیسیون قرارداد و ذخیره اطلاعات در حسابداری 
9- مدیریت بانک ها، صندوق ها، سرفصل های  حسابداری و ثبت سند مالی و گزارشات مالی


10- امکان ثبت آگهی و مشاهده لیست آگهی ها توسط مدیر و کارشناسان11- ایجاد پنل کاربری مجزا برای کارشناسان و کاربران سایت
12- امکان ثبت نام مشتریان و ثبت آگهی توسط مشتریان و نمایش آگهی آنها بعد از تایید مدیر 
13- امکان ارسال پیامک به مشتریان و کارشناسان بصورت مجزا و گروهی
14- گزارش گیری از قراردادهای ثبت شده


15- بایگانی تمام آگهی های که در سیستم ذخیره شده و بعد به اتمام زمان خود رسیده
16- امکان ثبت اخبار و مقالات در وب سایت
18- امکان برقراری ارتباط به صورت پیام بین کارشناسان و مدیر در پنل و ثبت اطلاعات آنها 
19- امکان برقراری ارتباط به صورت پیام بین کارشناسان و مشتریان 


20- امکان ثبت جلسات و گزارش گیری از جلسات
21- تخصیص مشتری به کارشناسان  
22- امکان ثبت شرح وظایف برای کارشناسان و گزارش گیری آنمنو معرفی کارشناسان 
23_ امکان درج اطلاعات تماس و اطلاعات شبکه های اجتماعی 


21- تخصیص مشتری به کارشناسان  
22- امکان ثبت شرح وظایف برای کارشناسان و گزارش گیری آنمنو معرفی کارشناسان 
23_ امکان درج اطلاعات تماس و اطلاعات شبکه های اجتماعی 


8- امکان گزارش گیری از ماموریت های داده شده به کارشناسانثبت قرارداد و درج کمیسیون قرارداد و ذخیره اطلاعات در حسابداری 
9- مدیریت بانک ها، صندوق ها، سرفصل های  حسابداری و ثبت سند مالی و گزارشات مالی
10- امکان ثبت آگهی و مشاهده لیست آگهی ها توسط مدیر و کارشناسان11- ایجاد پنل کاربری مجزا برای کارشناسان و کاربران سایت


12- امکان ثبت نام مشتریان و ثبت آگهی توسط مشتریان و نمایش آگهی آنها بعد از تایید مدیر 
13- امکان ارسال پیامک به مشتریان و کارشناسان بصورت مجزا و گروهی
14- گزارش گیری از قراردادهای ثبت شده
15- بایگانی تمام آگهی های که در سیستم ذخیره شده و بعد به اتمام زمان خود رسیده
16- امکان ثبت اخبار و مقالات در وب سایت

18- امکان برقراری ارتباط به صورت پیام بین کارشناسان و مدیر در پنل و ثبت اطلاعات آنها 
19- امکان برقراری ارتباط به صورت پیام بین کارشناسان و مشتریان 
20- امکان ثبت جلسات و گزارش گیری از جلسات
21- تخصیص مشتری به کارشناسان  


22- امکان ثبت شرح وظایف برای کارشناسان و گزارش گیری آنمنو معرفی کارشناسان 
23_ امکان درج اطلاعات تماس و اطلاعات شبکه های اجتماعی 

فهرست